Rynek spedycyjny stawia wiele wyzwań przed przedsiębiorstwami zajmującymi się dostarczaniem towaru. Zdecydowanie największym jest transport dużych gabarytów wymagający kompleksowego podejścia i aktywności specjalistów na wielu polach. Żeby sprostać bezpiecznemu przemieszczeniu wyjątkowo wielkich przesyłek, należy dysponować wiedzą i doświadczeniem. Prawo określa dozwolone granice wymiarów towaru. Przedmioty przekraczające te wartości, nie są dopuszczone do transportowania drogami krajowymi i międzynarodowymi. Jest to transport ponadgabarytowy . Ich obsługa podlega pod tzw. przewóz dużych ładunków i wymaga specjalnego traktowania. Oferujemy Państwu możliwość wysyłki takich przedmiotów jak np. przęsła mostów czy maszyny rolnicze. Organizujemy dowozy ponadgabarytowe międzynarodowe i krajowe. 

Transport gabarytów. Kiedy mówimy o specjalnych przesyłkach?

Czynnikiem decydującym o możliwości transportowania gabarytów drogami krajowymi i międzynarodowymi są ich wymiary oraz waga. Ponadnormatywne stają się towary, które przekraczają:

  • szerokość – 2,5 m,
  • wysokość – 4 m,
  • długość 16,5 m i 18,5 m (przyczepa/bez),
  • waga – 42 tony.

Nie znaczy to jednak, że przedmioty niemieszczące się w tych normach, nie mogą zostać przetransportowane. Mogą, ale na wyjątkowych zasadach. Przewóz gabarytowy jest ściśle kodyfikowany przez prawo. Żeby mogło dojść do realizacji zlecenia, należy spełnić szereg wymogów. 

Transport dużych gabarytów a wymagania prawne?

Żeby móc realizować transport gabarytów należy dopełnić wielu formalności o charakterze prawnym (np. uzyskanie zezwoleń) i użytkowym, które polegają na zaplanowaniu przejazdu i wyeliminowaniu problemów związanych z infrastrukturą. Utrudnieniami są mosty, wiadukty czy zbyt wąskie drogi. Głównym pozwoleniem, jakie firma musi uzyskać na przewóz dużych gabarytów jest dokument uprawniający do świadczenia takich usług. Dodatkowo potrzebne będą zgody związane z konkretnym zleceniem. Żeby je uzyskać spedytor musi posiadać kontakt z zarządcą drogi i policją. Ten pierwszy zezwala na przejazd poszczególnymi trasami, zamyka na nich ruch, a w razie konieczności odpowiada np. za demontaż znaków. Policja musi z kolei nadzorować cały przejazd. Oferujemy kompleksową obsługę zamówienia. Planując krajowe dostawy ogromnych ładunków i transport ponadgabarytowy międzynarodowy, wywiążemy się z organizacji każdego etapu tego procesu. Dobierzemy odpowiedni pojazd, zaplanujemy załadunek i wyładunek, zdobędziemy stosowne zgody i opracujemy optymalną trasę.