LTL – Przesyłki drobnicowe

Skrót LTL (Less Than Truck Load) oznacza system wysyłek, w którym wykorzystana zostaje jedynie część przestrzeni ładunkowej samochodu ciężarowego. Produkt wysyłany przez klienta podróżuje z ładunkami innych firm. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możliwa jest optymalizacja kosztów transportu, która ogranicza się do opłaty za rzeczywiście wykorzystaną przestrzeń ładunkową.

System LTL nie obniża poziomu świadczonych przez nas usług, gdyż zachowanie wysokich standardów jest dla nas kluczowe.  Każdej przesyłce przypisany zostaje opiekun, który nadzoruje cały proces transportowy od nadania przesyłki do jej dostarczenia. W ramach naszej oferty zapewniamy stały kontakt z nadawcą oraz odbiorcą towaru w celu zapewnienia optymalnego czasu dostawy.

Dzięki zastosowaniu najnowszych telematycznych nasi pracownicy są w stanie odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące statusu przesyłki.

FTL – Przesyłki całopojazdowe

Skrót FTL (Full Truck Load) oznacza system wysyłek, w którym wykorzystana zostaje cała przestrzeń ładunkowa dedykowanego do transportu pojazdu. Proces transportowy, w przeciwieństwie do systemu LTL przebiega bez żadnych dodatkowych postojów. Produkt wysyłany przez klienta podróżuje indywidualnie. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możliwa jest optymalizacja czasu dostawy towaru do miejsca przeznaczenia. W przypadku transportów krytycznych czasowo możliwe jest podjęcie towaru nawet w dni wolne od pracy oraz oddelegowanie do wykonania transportu dwuosobowej załogi kierowców.

W trosce o wysoką jakość świadczonych przez nas usług każda wysyłka FTL otrzymuje swojego opiekuna, który nadzoruje proces transportowy od nadania przesyłki do jej doręczenia. W ramach oferty FTL zapewniamy stały kontakt z nadawcą oraz odbiorcą towaru w celu zapewnienia optymalnego czasu dostawy.

Dzięki zastosowaniu najnowszych telematycznych nasi pracownicy są w stanie odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące statusu przesyłki.

Przykładowy pojazd

ZESTAW STANDARD

Ładowność – 25 t
Kubatura – 33 EP; 90 m3
Wysokość – 2,65 m
Długość – 13,60 m
Szerokość – 2,50 m
Załadunek – tył/bok/góra

Przykładowy pojazd

ZESTAW MEGA

Ładowność – 24 t
Kubatura – 33 EP; 102 m3
Wysokość – 3,00 m
Długość – 13,60 m
Szerokość – 2,50 m
Załadunek – tył/bok/góra

Przykładowy pojazd

ZESTAW CHŁODNIA

Ładowność – 22 t
Kubatura – 33 EP; 88 m3
Wysokość – 2,60 m
Długość – 13,60 m
Szerokość – 2,50 m
Załadunek – tył - temperatura kontrolowana